Ο σύλλογος

To Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας –  υπερασπίζεται το δικαίωμα των βρεφών και των μικρών παιδιών να θηλάζουν, όπως και το δικαίωμα των γονιών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την βρεφική διατροφή οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την επιστημονική γνώση και ανεξάρτητες από κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Το Δίκτυο υιοθετεί πλήρως τις Επτά Αρχές του International Baby Food Action Network – IBFAN, οι οποίες είναι:

  1. Το δικαίωμα των βρεφών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.
  2. Το δικαίωμα των οικογενειών σε επαρκή τροφή.
  3. Το δικαίωμα των γυναικών να θηλάζουν και να κάνουν ενημερωμένες επιλογές που ακολουθούν επιστημονικά κριτήρια σχετικά με τη διατροφή του μωρού τους.
  4. Το δικαίωμα των γυναικών για πλήρη υποστήριξη, ώστε να θηλάσουν επιτυχώς και να ακολουθήσουν σωστές πρακτικές στη βρεφική διατροφή.
  5. Το ανθρώπινο δικαίωμα για υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες.
  6. Το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας και των καταναλωτών σε συστήματα υγείας που είναι ελεύθερα από εμπορικές πιέσεις.
  7. Το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται σε διεθνή σύμπραξη ώστε να διασφαλίζουν αλλαγές που προστατεύουν την υγεία τους.

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Αρ. Γεν. Πρωτ. Δ28/Π2Γ/2833/202, το IBFAN Ελλάδας εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με Αριθμό 02224ΣΥΕ16006Ο78Ν 1275.

 

Επιπλέον με την ίδια απόφαση το IBFAN Ελλάδας εγγράφηκε στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με αριθμό 02224ΣΥΕ16006Ο78Ν 1160.

 

Γενικές πληροφορίες/ Εγγραφές μελών/ Αποστολή καταγγελιών:

Στο info@ibfan.gr

ή στην διεύθυνση

IBFAN Ελλάδας

Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης

Κ.Δημητρίου & Κ.Χάψα

ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

 

Νομικό τμήμα

Για τον ρόλο και την λειτουργία του νομικού τμήματος του IBFAN Ελλάδας δείτε:

Ρόλος και Λειτουργία Νομικού Τμήματος IBFAN Greece