Πρόσθετα στα ΕΓΑΒ δεν έχουν κλινικό όφελος

Πρόσθετα στα ΕΓΑΒ δεν έχουν κλινικό όφελος

Οι κατασκευαστές επεξεργασμένου γάλακτος για βρέφη έχουν προσθέσει στα προιόντα τους τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένα συστατικά, τα οποία ισχυρίζονται ότι αυξάνουν την προστασία του βρέφους ενάντια σε νοσήματα. Πόσο επιστημονικά αληθείς είναι αυτοί οι ισχυρισμοί;

Μία κατηγορία πρόσθετων που εισάγονται είναι τα προβιοτικά. Πρόκειται για ζωντανούς μικροοργανισμούς σε επαρκή συγκέντρωση, οι οποίοι μπαίνουν στο έντερο και αλλάζουν την μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου προς το υγειινότερο. Με άλλα λόγια στο έντερο επικρατούν τα «καλά» μη παθογόνα μικρόβια ενάντια σε δυνητικά επικίνδυνα. Το φυσιολογικό έντερο του βρέφους με αποκλειστικό μητρικό θηλασμό κυριαρχείται από αθώα μικρόβια που συμβιώνουν αρμονικά με τον οργανισμό, όπως λακτοβάκιλλοι και bifidobacterium.

Μια δεύτερη κατηγορία πρόσθετων είναι τα πρεβιοτικά. Αυτά είναι θρεπτικά συστατικά που δεν απορροφώνται από το έντερο και το επηρεάζουν θετικά ευνοώντας την ανάπτυξη και την δραστηριότητα των καλών μικροβίων του εντέρου (προβιοτικών). Το φυσιολογικό έντερο του βρέφους με αποκλειστικό μητρικό θηλασμό περιέχει συγκεκριμένους ολιγοσακχαρίτες, οι οποίοι βοηθούν στην επικράτηση των καλών μικροβίων.

Τέλος τα συμβιοτικά είναι πρόσθετα που περιέχουν και πρεβιοτικά και προβιοτικά, δηλαδή ένας συνδυασμός τροφικών συστατικών και καλών μικροβίων που συνεργούν μεταξύ τους.

Οι μετα-αναλύσεις είναι επιστημονική έρευνα που αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι ερευνητές μαζεύουν όλες τις σχετικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί, τις αξιολογούν ανάλογα με την επιστημονική τους επάρκεια, και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Προηγούμενες μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι η προσθήκη προβιοτικών ή/ και πρεβιοτικών στο βρεφικό επεξεργασμένο γάλα δεν ασκεί καμία σημαντική επίδραση στην προστασία ή στην πρόληψη αλλεργιών και τροφικής υπερευαισθησίας. Μία νέα μετα-ανάλυση έρχεται να εξετάσει αν υπάρχει κάποια θετική επίδραση των προσθηκών αυτών στην ανάπτυξη και σε σειρά συμπτωμάτων και εκδηλώσεων στο βρέφος. Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2012 στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition Journal.

Χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία Cochrane, η στατιστική επεξεργασία μετα-αναλύσεων πιο έγκυρη και σεβαστή από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αναζητήθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες (randomized controlled trials) που να συγκρίνουν τα βρεφικό επεξεργασμένο γάλα ΕΓΑΒ για τελειόμηνα που περιέχει προβιοτικά, πρεβιοτικά ή συμβιοτικά με ΕΓΑΒ που δεν περιέχουν τέτοια πρόσθετα. Βρέθηκαν τρεις μελέτες με συμβιοτικά, 10 μελέτες με προβιοτικά και 12 μελέτες με πρεβιοτικά.

Ως προς τα συμβιοτικά, βρέθηκε ότι αποτυγχάνουν να αυξήσουν την ανάπτυξη των βρεφών. Επίσης δεν είχαν καμία επίδραση στην σύσταση των κοπράνων, στους κολικούς, στις αναγωγές και στην γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, στα επεισόδια κλάματος, στην ανησυχία και στους εμετούς. Η μόνη διαπιστωμένη επίδραση ήταν αύξηση στην συχνότητα των κενώσεων στα βρέφη.

Η προσθήκη προβιοτικών (καλών μικροβίων) στα ΕΓΑΒ απέτυχε να έχει οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη του βρέφους, στην συχνότητα κοπράνων ή στην σύσταση των κοπράνων. Τα προβιοτικά δεν μείωσαν την συχνότητα διάρροιας, κολικών, αναγωγών ή γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης, επεισοδίων κλάματος, ανησυχίας και εμετών.

Τέλος τα πρεβιοτικά έτειναν να αυξάνουν το βάρος του βρέφους και να αυξάνουν την συχνότητα των κενώσεων, αλλά δεν είχαν καμία επίδραση στην συχνότητα κολικών, αναγωγών ή γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης, επεισοδίων κλάματος, ανησυχίας και εμετών. Τα πρεβιοτικά δεν επηρέασαν καθόλου τον συνολικό όγκο γάλακτος που ανέχεται το βρέφος, τις λοιμώξεις και δεν επηρέασαν την μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου προς το καλύτερο. Σε πολλές έρευνες η ποιότητα του σχεδιασμού και της στατιστικής επεξεργασίας ήταν φτωχή, με αδυναμία να εξαχθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να δηλώσει κανείς ότι η συμπλήρωση των βρεφικών επεξεργασμένων γαλάτων ΕΓΑΒ με συμβιοτικά, προβιοτικά ή πρεβιοτικά έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη ανάπτυξη του βρέφους ή βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν επίσης αποδείξεις που να δείχνουν ότι τα συμβιοτικά είναι καλύτερα από προβιοτικά μόνο ή πρεβιοτικά μόνο.

 

Πηγή: Mugambi M N et al. Synbiotics, probiotics or prebiotics in infant formula for full term infants: a systematic review. Nutrition Journal 2012, 11:81