Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Να εφαρμοστούν από την πολιτεία οι συστάσεις της CRC για την βρεφική διατροφή

H Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέτασε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα μας τον Ιούνιου του 2012, στην 16η της Συνεδρία. Εξέδωσε έκθεση με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της και τις συστάσεις προς την Ελλάδα.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει επικυρωθεί και από την χώρα μας, βρισκόμενη σε νομοθετική ισχύ. Σύμφωνα με αυτήν, ο μητρικός θηλασμός αναγνωρίζεται ως σημαντικό μέσο ώστε κάθε παιδί να φτάσει το καλύτερο δυνατό δυναμικό και επίπεδο υγείας. Η κατάκτηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας αναγνωρίζεται ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για κάθε παιδί στην χώρα.

Περισσότερα