Έναρξη προγράμματος Επιμόρφωσης Φαρμακοποιών IBFAN APPROVED PHARMACISTS (IAP)

Έναρξη προγράμματος Επιμόρφωσης Φαρμακοποιών IBFAN APPROVED PHARMACISTS (IAP)

Ανακοίνωση:

Το Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή IBFAN Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Επιμόρφωσης Φαρμακοποιών IBFAN APPROVED PHARMACISTS (IAP), για την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού, μέσω ειδικά εκπαιδευμένων Φαρμακοποιών-Επιστημόνων.

Ο ρόλος κάθε IBFAN APPROVED PHARMACIST θα είναι η παροχή πληροφοριών, καθώς και η συλλογή στοιχείων σε θέματα που αφορούν τον μητρικό θηλασμό και τη βρεφική διατροφή στην Ελλάδα.

Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιμόρφωσης Φαρμακοποιών IBFAN APPROVED PHARMACISTS (IAP) ορίζεται η Κωνσταντίνα Γιαννιώτη του Ευσταθίου, Φαρμακοποιός.

Για δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Φαρμακοποιών IBFAN APPROVED PHARMACISTS (IAP) και περισσότερες πληροφορίες, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.