Πρόταση Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Πρόταση Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τον Σεπτέμβριο του 2013 δημοσιεύθηκε η Πρόταση Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τον Συνήγορο του Παιδιού, μετά από διαβούλευση με μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως ο IBFAN Ελλάδας.

 

Πρόταση 100 σημείων του Συνηγόρου του Παιδιού, μεταξύ άλλων το σημείο 51 για τον μητρικό θηλασμό :

Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την αξία και τα θετικά
αποτελέσματα του μητρικού θηλασμού και έλεγχος τήρησης των κανονισμών εμπορίου
και γενικά των τρόπων διακίνησης όσο αφορά τα υποκατάστατα του μητρικού γάλατος.

Με την ενεργό συνδρομή του IBFAN Ελλάδας ως μη κυβερνητικής οργάνωσης που συμμετείχε στην συζήτηση για την υιοθέτηση Εθνικού Σχεδίου.

Επιπλέον του σημείου για τον θηλασμό, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και άλλα σημεία της πρότασης μπορούν να αφορούν και το θέμα δημόσιου θηλασμού, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση για οικογενειακά δικαστήρια, όπου πρέπει να υπάρξει πίεση για ενσωμάτωση και συνυπολογισμό του δικαιώματος θηλασμού του παιδιού.

 

Πρόταση για Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα 2013