Κάλεσμα για τερματισμό χορηγιών στην ιατρική εκπαίδευση

Κάλεσμα για τερματισμό χορηγιών στην ιατρική εκπαίδευση

Η διεθνής ένωση Κοινωνικής Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού (International Society for Social Paediatrics and Child Health) κάλεσε τον Μάιο του 2014 να σταματήσουν οι χορηγίες στην ιατρική εκπαίδευση από τις εταιρίες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.

Η ένωση δηλώνει ότι οι χορηγίες των εταιριών και των συναφών με αυτές οργανισμών προς ιατρούς, ιατρικές ενώσεις και ιατρικά συνέδρια βλάπτουν την υγεία των παιδιών και των μητέρων τους, με τις συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν να αλλοιώνουν την επιστημονική πραγματικότητα για την βρεφική διατροφή και να υποσκάπτουν τον μητρικό θηλασμό.

 

issop call to end sponsorships 2014