Θέμα σύγκρουσης συμφερόντων

Θέμα σύγκρουσης συμφερόντων

4/10/2013

 

ΠΡΟΣ: Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών Αθήνας, Αριστ. Παππά 2, 11521 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σύγκρουση συμφερόντων σε διεθνές συνέδριο

 

Το Διεθνές Συνέδριο Μαιευτικής που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Μαιών της Τουρκίας θα διεξαχθεί στην Αττάλεια στις 21 με 23 Νοεμβρίου 2013. Το Συνέδριο φέρεται να έχει ανάμεσα στους χορηγούς του τις εταιρίες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος Milupa και Mamsel (Humana), όπως σαφώς δηλώνεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http://ebko2013.org/sponsorluk.html

 

Ανάμεσα στους φορείς – υποστηρικτές του συνεδρίου δηλώνεται και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθηνών, όπως εμφανίζεται επίσης στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

http://ebko2013.org/destekleyen_kuruslar.html

 

Το Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική και Παιδική Διατροφή IBFAN Ελλάδας στο συγκεκριμένο συνέδριο διαπιστώνει τυπική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest).

H επιστημονική ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και κατ’ επέκταση του κοινού για την βρεφική διατροφή και τον μητρικό θηλασμό δεν μπορεί να γίνεται με χορηγούς εταιρίες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι εγγενώς μη ανεξάρτητη και μη αντικειμενική. Κάτι τέτοιο παραβιάζει τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος ΔΚ, Άρθρο 11.4 και έχουμε την υποχρέωση να σας επιστήσουμε την προσοχή επειδή:

«Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι επαγγελματικές ομάδες, τα ιδρύματα και τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να έχουν την ευθύνη να εφιστούν την προσοχή των κατασκευαστών ή των διανομέων σε δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές και το σκοπό αυτού του Κώδικα, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

Παραβιάζεται επίσης η Απόφαση της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας WHA 2005, 58.32:

“(Τα κράτη – μέλη) να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση και η παροχή άλλων παρόμοιων κινήτρων στους νομοθέτες και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε χώρους σχετικούς με την υγεία και περίθαλψη βρεφών και παιδιών, δεν προκαλούν συγκρούσεις συμφερόντων.”

 

“Η οικονομική στήριξη και άλλα κίνητρα για προγράμματα και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον κλάδο της υγείας των βρεφών και των μικρών παιδιών δεν πρέπει να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Η έρευνα σχετικά με τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών, που μπορεί να αποτελεί τη βάση για τις δημόσιες πολιτικές, πρέπει να περιλαμβάνει μία δήλωση σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων και να υπόκειται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση από ομότιμους.”

 

“Οι επαγγελματίες υγείας και οι επαγγελματικές ενώσεις έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να προλαμβάνουν, να αναφέρουν, τουλάχιστον να δηλώνουν δημόσια συγκρούσεις συμφερόντων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ίδιες οι εταιρίες ΥΜΓ.”

 

Θεωρώντας ότι  δεν έχετε λάβει γνώση των χορηγιών που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσετε τον Σύλλογο Μαιών της Τουρκίας να κατανοήσει καλύτερα την σπουδαιότητα τήρησης του Διεθνούς Κώδικα και το πρόβλημα  σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει.

 

Για το ΔΣ του IBFAN Ελλάδας

 

 

 

Σ Παπαβέντσης