Σύγκρουση συμφερόντων σε επιστημονική συνάντηση

Σύγκρουση συμφερόντων σε επιστημονική συνάντηση

Θεσσαλονίκη, 30-4-2014

ΠΡΟΣ:

  1. Νεογνολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
  2. Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών

 

ΘΕΜΑ: Σύγκρουση συμφερόντων στην επιστημονική συνάντηση με θέμα «Μητρική και Βρεφική Διατροφή: Οι πρώτες 1000 ημέρες σε καιρό κρίσης»

 

Σας γράφουμε για την Ευρωπαϊκή επιστημονική συνάντηση με θέμα «Μητρική και Βρεφική Διατροφή: Οι πρώτες 1000 ημέρες σε καιρό κρίσης», που συνδιοργανώθηκε από τον επιστημονικό φορέα Nestlé Nutrition Institute και τη Νεογνολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Η επιστημονική συνάντηση φέρεται να έχει βασικό διοργανωτή και χορηγό την εταιρία υποκατάστατων μητρικού γάλακτος Nestle όπως σαφώς δηλώνεται στο πρόγραμμα της συνάντησης. (http://health.in.gr/files/1/2014/Agenda_Maternal%20and%20Infant%20Nutrition%20GR%20(1).pdf)

Ανάμεσα στους φορείς – συνδιοργανωτές της επιστημονικής συνάντησης δηλώνεται η Νεογνολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

 

Το Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική και Παιδική Διατροφή IBFAN Ελλάδας,  διαπιστώνει  στην συγκεκριμένη επιστημονική συνάντηση, τυπική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interest).

H επιστημονική ενημέρωση επαγγελματιών υγείας και κατ’ επέκταση του κοινού για τη βρεφική διατροφή και τον μητρικό θηλασμό οφείλει να είναι ανεξάρτητη από εμπορικά συμφέροντα που υποσκάπτουν τον μητρικό θηλασμό, και δεν μπορεί να γίνεται με συνδιοργανωτές και χορηγούς εταιρίες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι εγγενώς μη ανεξάρτητη και μη αντικειμενική. Κάτι τέτοιο παραβιάζει τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος ΔΚ, Άρθρο 11.4 και έχουμε την υποχρέωση να σας επιστήσουμε την προσοχή επειδή:

«Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι επαγγελματικές ομάδες, τα ιδρύματα και τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να έχουν την ευθύνη να εφιστούν την προσοχή των κατασκευαστών ή των διανομέων σε δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με τις αρχές και το σκοπό αυτού του Κώδικα, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

 

Παραβιάζεται επίσης η Απόφαση της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας WHA 2005, 58.32:

“(Τα κράτη – μέλη) να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση και η παροχή άλλων παρόμοιων κινήτρων στους νομοθέτες και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε χώρους σχετικούς με την υγεία και περίθαλψη βρεφών και παιδιών, δεν προκαλούν συγκρούσεις συμφερόντων.”

«Η οικονομική στήριξη και άλλα κίνητρα για προγράμματα και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον κλάδο της υγείας των βρεφών και των μικρών παιδιών δεν πρέπει να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Η έρευνα σχετικά με τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών, που μπορεί να αποτελεί τη βάση για τις δημόσιες πολιτικές, πρέπει να περιλαμβάνει μία δήλωση σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων και να υπόκειται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση από ομότιμους».

«Οι επαγγελματίες υγείας και οι επαγγελματικές ενώσεις έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να προλαμβάνουν, να αναφέρουν, τουλάχιστον να δηλώνουν δημόσια συγκρούσεις συμφερόντων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ίδιες οι εταιρίες Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.»

 

Θεωρώντας ότι  η επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνεται μέσα από φορείς που έχουν άμεση σχέση με εταιρίες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και παιδικής διατροφής οι οποίες έχουν κύριο ρόλο στα μειωμένα ποσοστά μητρικού θηλασμού και στην επιδημία παιδικής παχυσαρκίας στην χώρα,

θεωρώντας ακόμα ότι η προαγωγή του μητρικού θηλασμού και η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας δεν μπορεί να γίνεται μέσα από μη ανεξάρτητες πηγές,

 

ελπίζουμε σε καλύτερη κατανόηση  της σπουδαιότητας της προστασίας του μητρικού θηλασμού και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας, της τήρησης του Διεθνούς Κώδικα στην χώρα καθώς και του προβλήματος  σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει με τέτοιου είδους συνεργασίες, και ευελπιστούμε στην κατάλληλη ευαισθητοποίησή σας.

Για τον IBFAN Ελλάδας

Παπαβέντσης Στέλιος                                              Φιλίππου Νάντια

Πρόεδρος ΔΣ IBFAN Ελλάδας                                 Μέλος ομάδας συγκρούσεων συμφερόντων IBFAN Ελλάδας