Ημερήσια Διάταξη Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης IBFAN Ελλάδας

Ημερήσια Διάταξη Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης IBFAN Ελλάδας

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ

Κτίριο ΕΔΟΘ Προξένου Κορομηλά Θεσσαλονίκη
Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012, 11:00 έως απόγευμα

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΜΕΛΩΝ από το προσωρινό ΔΣ του συλλόγου

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΣ

 1. Νομική κατοχύρωση του συλλόγου, συγγραφή καταστατικού συλλόγου, καθορισμός έδρας, έκδοση τραπεζικού λογαριασμού, βιβλίων φορολογικών στοιχείων του συλλόγου
 2. Επίσημη αίτηση και αποδοχή της από το διεθνές IBFAN
 3. Eπικοινωνία για συνεργασία με IBFAN Italia και Baby Milk Action UK. Διανομή των newsletters τους και σχετικού υλικού σε όλα τα μέλη του συλλόγου
 4. Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής του συλλόγου www.ibfan.gr και ομάδας στο facebook
 5. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων IBFAN Ελλάδας
 6. Επιστολή προς ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, ΣτΕ και ΠΦΣ για το θέμα της διάθεσης γαλάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας από τα σούπερ μάρκετ
 7. Κατάθεση νομοθετικής πρότασης για προστασία μητρικού θηλασμού
 8. Συλλογή υπογραφών για να γίνει ο Διεθνής Κώδικας νόμος του Ελληνικού Κράτους
 9. Έκδοση ημερολογίου ΙΒΦΑΝ 2013 Θεσσαλονίκης και ημερολογίου ΙΒΦΑΝ 2013 Κρήτης
 10. Υποστήριξη Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Θηλασμού 2012
 11. Έγκριση έως τώρα εξόδων, διευθέτηση με τον μόνιμο ταμία του συλλόγου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΔΡΑΣΕΙΣ/ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

 

 1. Να εφαρμοστούν οι συστάσεις της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τη βρεφική διατροφή στην Ελλάδα, ακολουθώντας και την δουλειά που έχει γίνει για το θέμα εώς τώρα. Ορισμός υπεύθυνου για την συμμετοχή στο δίκτυο οργανώσεων που παρακολουθεί τις συστάσεις. Ανάληψη συνεργασιών με μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα δικαιώματα παιδιού, μητέρας και ασθενών.
 2. Να σταματήσει η προώθηση γαλάτων από τα ελληνικά μαιευτήρια. Προτεινόμενες δράσεις, ομάδες εργασίας, ορισμός υπεύθυνων και χρονοδιαγραμμάτων.
 3. Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τον μητρικό θηλασμό Φαρμακεία. Που βρισκόμαστε έως τώρα, υλοποίηση μέσα στο 2013.
  1. Στάδια πιστοποίησης
  2. Συνεργασία με ΠΦΣ και UNICEF ελληνικό τμήμα
  3. Ιστοσελίδα ενημέρωσης
  4. Εκπαιδευτικό υλικό
  5. Εξετάσεις
  6. Αξιολόγηση/ Αξιολογητές
  7. Σεμινάριο για φαρμακοποιούς
  8. Χρηματοδότηση
  9. Κείμενο υποστήριξης μητρικού θηλασμού, το οποίο θα ζητηθεί να γίνει αποδεκτό και να υποστηριχθεί από σχετικούς φορείς, πολιτικούς και μη και επαγγελματικές ενώσεις της χώρας. Καθορισμός υπεύθυνου/ ομάδας εργασίας για πίεση και προσέγγιση φορέων
  10. Εκστρατεία συλλογής υπογραφών για να γίνει ο Διεθνής Κώδικας νόμος του ελληνικού κράτους. Τρόποι αύξησης υπογραφών/ ενημέρωσης κοινού
  11. Εκστρατεία νομοθεσίας προστασίας θηλασμού. Αποστολή νομοθετικής πρότασης προς αρμοδίους. Δημιουργία διαμαρτυριών επί τόπου σε περιστατικά διακρίσεων σε βάρος γυναικών σε δημόσιο χώρο λόγω θηλασμού.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ 2013

 

 • Χρησιμοποίηση προτύπου έκθεσης από IBFAN Italia και International
 • Συλλογή περαιτέρω παραβιάσεων Κώδικα/ τομείς με ελλείψεις
 • Καθορισμός υπευθύνων για συνεχή παρακολούθηση παραβιάσεων ανά εταιρία
 • Συγγραφή έκθεσης παραβιάσεων του Κώδικα
  Υπεύθυνος/ Ομάδα εργασίας:
  Χρονοδιάγραμμα:
  Δελτίο Τύπου/ Αποστολή προς: συνήγορο του παιδιού, ΕΟΦ, Υπουργό υγείας, εθνική επιτροπή θηλασμού, ενδιαφερόμενο ίδρυμα, ινστιτούτο υγείας του παιδιού
  Εκτύπωση:

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Πρόταση εκπαιδευτικού πακέτου για μαθητές, γονείς, δασκάλους και σχολικούς συμβούλους για την βρεφική διατροφή, προοριζόμενο για 6η Δημοτικού
 • Σύνταξη αναλυτικής επιστημονικής θέσης για θηλασμό μετά το έτος, επικοινωνία της στα ΜΜΕ και σε επιστημονικές εταιρίες και φορείς, προς ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για να σταματήσουν οι αιτιάσεις ότι ο μακροχρόνιος θηλασμός προκαλεί ψυχική βλάβη
 • Πρόταση επικοινωνίας του συλλόγου με επιστημονικές εταιρίες ώστε να αιτηθεί παρουσία με σύντομη ομιλία ή άλλη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια σχετικών συνεδρίων.
 • Πρόταση για εκδήλωση γνωριμίας του συλλόγου με φορείς της πόλης μέσα στο 2013 στην Θεσσαλονίκη.
  Να εκτυπωθούν οι φόρμες μελών και παραβιάσεων από τα μέλη του Δικτύου και να διανέμονται σε σημεία επαγγελματιών υγείας και άλλων
 • Το θέμα της «ελεύθερης» πώλησης βρεφικών γαλάτων στα σούπερ μάρκετ: συλλογή παραβιάσεων για προσφορές, 1+1, εκπτώσεις κλπ
 • Διοργάνωση σεμιναρίων webinars/ προτάσεις
 • Εξόρμηση στα μίντια/ προτάσεις
 • Δημιουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής για παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα προστασίας βρεφικής διατροφής/ παραβιάσεων
 • Δημιουργία ενημερωτικού βίντεο IBFAN Ελλάδας
 • Πρόταση εκστρατείας: Rooming in, Δικαίωμα κάθε μητέρας και νεογέννητου, όχι ακριβή εξτρά πολυτέλεια/ να φτιαχτούν φόρμες για γονείς
  • Κοινωνικό ιατρείο γαλουχίας με εθελοντές IBCLC, συνεργασία Γαλαξία και IBFAN

 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 • Διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής και δωρεάς
 • Καθορισμός διαχειριστών
 • Τμήμα κειμένων μελών

 

ΟΜΑΔΑ FACEBOOK

 • Αναγκαιότητα ύπαρξης;/ Εναλλακτικές προτάσεις για φόρουμ μελών
 • Προτάσεις σχετικά με το πόσο κλειστή/ ανοιχτή πρέπει να είναι η ομάδα
 • Καθορισμός διαχειριστών

 

ΠΟΡΟΙ

 

 • Καθορισμός εκ νέου ύψους εγγραφής και συνδρομής
 • Εκστρατεία μελών για την εισροή δωρεών προς τον σύλλογο/ Προτάσεις
 • Αναζήτηση επιχορήγησης για μη κυβερνητική οργάνωση/ καθορισμός υπεύθυνου
 • Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων/ χορηγιών από παραβάτες του Κώδικα

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 • Διανομή newsletter στα μέλη του συλλόγου
 • Διανομή αποφάσεων ΔΣ προς τα μέλη του συλλόγου
 • Διανομή υλικού προερχόμενου από αρωγούς συλλόγους του εξωτερικού προς τα μέλη του συλλόγου

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Ανάγκη εκπαίδευσης των μελών του ΔΣ ή μελών του Δικτύου στον Κώδικα και την προστασία του μητρικού θηλασμού, μέσα από το διεθνές ΙΒΦΑΝ:

 • Αγορά από διεθνές IBFAN σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και διανομή του σε όλα τα μέλη του Δικτύου
 • Εκπαίδευση μελών ΔΣ και υπευθύνων προγραμμάτων/ εκπροσώπων του συλλόγου μέσα από διαδικτυακό σεμινάριο του Baby Milk Action
 • Eκπαίδευση στο κέντρο παραβιάσεων στη Μαλαισία
 • Παρουσία IBFAN στο World Breastfeeding Week

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 • Σύσταση επιστημονικής επιτροπής/ έργο
 • Ορισμός εκπροσώπου νομικού τμήματος/ σύστασης νομικής ομάδας εργασίας
 • Ορισμός εκπροσώπου τμήματος επικοινωνίας
 • Καθορισμός υπεύθυνου λογιστικών συλλόγου
 • Ορισμός εκπροσώπου στην Εθνική Επιτροπή Θηλασμού

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΛΗΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

20/11/2012

 

Ο Πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ IBFAN Ελλάδας

 

 

Στέλιος Παπαβέντσης