Επιστολή προς Υπουργό Υγείας για την Έκθεση 2013

Επιστολή προς Υπουργό Υγείας για την Έκθεση 2013

06/11/2013

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας κ/ο Άδωνι Γεωργιάδη

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Έκθεσης 2013 Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος στην Ελλάδα

To Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας –  υπερασπίζεται το δικαίωμα των βρεφών και των μικρών παιδιών να θηλάζουν, όπως και το δικαίωμα των γονιών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την βρεφική διατροφή οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την επιστημονική γνώση και ανεξάρτητες από κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Το Δίκτυο υιοθετεί πλήρως τις Επτά Αρχές του International Baby Food Action Network – IBFAN, οι οποίες είναι:

 1. Το δικαίωμα των βρεφών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.
 2. Το δικαίωμα των οικογενειών σε επαρκή τροφή.
 3. Το δικαίωμα των γυναικών να θηλάζουν και να κάνουν ενημερωμένες επιλογές που ακολουθούν επιστημονικά κριτήρια σχετικά με τη διατροφή του μωρού τους.
 4. Το δικαίωμα των γυναικών για πλήρη υποστήριξη, ώστε να θηλάσουν επιτυχώς και να ακολουθήσουν σωστές πρακτικές στη βρεφική διατροφή.
 5. Το ανθρώπινο δικαίωμα για υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις βασικές τους ανάγκες.
 6. Το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας και των καταναλωτών σε συστήματα υγείας που είναι ελεύθερα από εμπορικές πιέσεις.
 7. Το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται σε διεθνή σύμπραξη ώστε να διασφαλίζουν αλλαγές που προστατεύουν την υγεία τους.

Σας αποστέλλουμε την Έκθεση 2013 για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος στην Ελλάδα – αναλυτική και περιληπτική μορφή. Γνωρίζοντας ότι:

 • η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει τον μητρικό θηλασμό ως σημαντικό μέσο επίτευξης βέλτιστου επιπέδου υγείας για τα παιδιά,
 • η ίδια Σύμβαση θέτει ως υποχρέωση της πολιτείας στο άρθρο 24 την σωστή πληροφόρηση του κοινού για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού
 • Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Έκθεσή της για την χώρα μας το 2012 συστήνει να εφαρμοστεί ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος στην χώρα
 • To εθνικό πρόγραμμα προαγωγής μητρικού θηλασμού «Αλκυόνη», που έχει εγκριθεί από την ελληνική πολιτεία, δεσμεύεται στους στόχους του για την κατάλληλη υιοθέτηση και εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα στην χώρα
 • Η προστασία του μητρικού θηλασμού αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων, ως κομμάτι της ευρύτερης προστασίας αυτής της ευαίσθητης και κρίσιμης ηλικίας.

 

Σας καλούμε να μεριμνήσετε για την διανομή της παρούσας έκθεσης σε όλους τους αρμόδιους φορείς και για την ανάληψη σχετικής δράσης, ώστε να αντιμετωπιστεί επαρκώς η  προβληματική προστασία του μητρικού θηλασμού στην χώρα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Για το ΔΣ IBFAN Ελλάδας

Στέλιος Παπαβέντσης

 

 

 

 

Αναφορές:

 • Άρθρο 24, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Διαθέσιμη στο www.ibfan.gr
 • Έκθεση 2012 της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ. Διαθέσιμη στο www.ibfan.gr