Επιστολή γνωριμίας του IBFAN προς φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις

Επιστολή γνωριμίας του IBFAN προς φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις

Η παρακάτω επιστολή στάλθηκε από το IBFAN Ελλάδας σε δεκάδες επιστημονικούς συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς ανά την Ελλάδα.

Σας καλούμε να την  εκτυπώσετε ελεύθερα και να την παραδώσετε όπου κρίνετε ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον για την δράση και τους στόχους του συλλόγου, όπως επιστημονικούς φορείς με τους οποίους σχετίζεστε, φορείς που σχετίζονται με μικρά παιδιά, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που σχετίζονται ή όχι με το μικρό παιδί.

 

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

 

To Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή – International Baby Food Action Network (IBFAN) Ελλάδας είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου IBFAN και υπερασπίζεται το δικαίωμα των βρεφών και των μικρών παιδιών να θηλάζουν, όπως και το δικαίωμα των γονιών να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη βρεφική διατροφή, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την τελευταία επιστημονική γνώση και ανεξάρτητες από κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Το Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική Διατροφή υιοθετεί πλήρως τις Επτά Αρχές του International Baby Food Action Network – IBFAN, οι οποίες είναι:

1. Το δικαίωμα των βρεφών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.

2. Το δικαίωμα των οικογενειών σε επαρκή τροφή.

3. Το δικαίωμα των γυναικών να θηλάζουν και να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη διατροφή του μωρού τους.

4. Το δικαίωμα των γυναικών για πλήρη υποστήριξη, ώστε να θηλάσουν επιτυχώς και να ακολουθήσουν σωστές πρακτικές στη βρεφική διατροφή.

5. Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις βασικές του ανάγκες.

6. Το δικαίωμα των επαγγελματιών υγείας και των καταναλωτών σε συστήματα υγείας που είναι ελεύθερα από εμπορικές πιέσεις.

7. Το δικαίωμα των ανθρώπων να οργανώνονται σε διεθνή σύμπραξη ώστε να διασφαλίζουν αλλαγές που προστατεύουν την υγεία τους.

 

Στην ιστοσελίδα του Δικτύου Δράσης για την Βρεφική Διατροφή (http://ibfan.gr/) μπορείτε να βρείτε το Κείμενο Υποστήριξης και Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα (στο θέμα «Εκστρατείες – Δράσεις») το οποίο έχει σκοπό να συνασπίσει όλους τους φορείς, επαγγελματικούς συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την υγεία της μητέρας και του παιδιού σε μια κοινή δήλωση υποστήριξης του μητρικού θηλασμού. Η δημοσιότητα που θα λάβει αυτό το κείμενο θα βοηθήσει ώστε να υπάρξει καλύτερη επίγνωση των πλεονεκτημάτων του μητρικού θηλασμού και του ρόλου του στην μείωση των ανισοτήτων στην υγεία στην χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη αυτού του Κειμένου θα βοηθήσει ώστε:

  • Να καταρριφθούν οι ανισότητες στην υγεία
  • Να βελτιωθεί η υγεία των Ελλήνων
  • Να εξοικονομηθούν χρήματα στο σύστημα υγείας
  • Να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση σχετικά με την βρεφική διατροφή

 

Σας καλούμε, μαζί με όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται για την δημόσια υγεία, την υγεία των παιδιών και των μητέρων της χώρας μας, να συμπορευθείτε με τους στόχους αυτού του Κειμένου, να δηλώσετε ενεργό στήριξη στην προώθησή του ώστε να πιεστεί η Ελληνική Πολιτεία για θετικές αλλαγές.

Επίσης, σας καλούμε να προσθέσετε το link για την ιστοσελίδα του IBFAN Ελλάδος στην ιστοσελίδα σας. Θα χαιρόμασταν μέλη σας που ενδιαφέρονται για την βρεφική διατροφή να γίνουν μέλη του Δικτύου μας. Μπορείτε ακόμα να γίνετε επίσημος Φορέας – Υποστηρικτής του ΙBFAN Ελλάδας καταθέτοντας συμβολική δωρεά και, εφόσον επιθυμείτε, να αναφέρεστε στην κοινοποιημένη στην ιστοσελίδα μας σχετική λίστα Φορέων – Υποστηρικτών του Δικτύου (περισσότερα στο www.ibfan.gr).  

Όλοι μαζί θα πείσουμε τους υπεύθυνους να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν βελτιώσεις στις πρακτικές διατροφής των μωρών και των παιδιών μας. Η υλοποίηση αυτών των στόχων θα διασφαλίσει ότι οι μητέρες στην χώρα μας, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο ή την εθνικότητα τους, θα ενδυναμώνονται για να θηλάσουν για όσο χρόνο επιθυμούν και μπορούν. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του IBFAN Ελλάδας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΤΣΗΣ                                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΥ