ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νομοθετική πρόταση προστασίας του θηλασμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νομοθετική πρόταση προστασίας του θηλασμού


Νομοθετική πρόταση για τη ρητή κατοχύρωση της προστασίας, προώθησης του μητρικού θηλασμού κατατέθηκε από το Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή  IBFAN Ελλάδας σε 9 φορείς του Δημοσίου στις 23/11/2012. Συγκεκριμένα το IBFAN Ελλάδας απευθύνθηκε με γραπτή πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, στην Ειδική Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Βουλή, στον Συνήγορο του Πολίτη, στον Συνήγορο του Παιδιού, στην Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, στην Εθνική Επιτροπή Θηλασμού, στο Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για τη νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος στο θηλασμό δημοσίως, με την έννοια όχι μόνο της μη παρεμπόδισης από το ευρύτερο δημόσιο ή και τους ιδιώτες (τριτενέργεια), αλλά κυρίως και με τη θέσπιση συγκεκριμένων θετικών μέτρων, τη λήψη ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων, για να μην πλήττεται ο πυρήνας του δικαιώματος του θηλασμού σε χώρους όπου η πρόσβαση για το κοινό είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη, σε χώρους δηλ. όπου νόμιμα παρευρίσκεται η μητέρα με το παιδί της.

Σε μια κοινωνία που δημοκρατικά οφείλει να υποστηρίζει την ισότιμη και αξιοπρεπή συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, η υπεύθυνη γονειϊκή στάση -επιλογή των γυναικών να θηλάσουν τα τέκνα τους δημοσίως κινείται στη χώρα μας σε επίπεδα ανελευθερίας των γυναικών, ανισότητας και ανοχής, ενώ πιο συχνές είναι περιπτώσεις περιθωριοποίησης με εξαναγκασμό σε θηλασμό σε τουαλέτες, δυσμενούς μεταχείρισης, διακρίσεων, διώξεων, λεκτικών και σωματικών προσβολών, την ίδια στιγμή που το γυναικείο στήθος χρησιμοποιείται απεριόριστα ως προωθητικό κάθε λογής εμπορεύσιμου είδους.

To IBFAN Ελλάδας με παράθεση συγκριτικής νομοθεσίας άλλων χωρών, όπως οι Η.Π.Α. και η Αγγλία, προτείνει για την Ελλάδα ό,τι ισχύει νομοθετικά στο εξωτερικό, όπου ο δημόσιος θηλασμός προστατεύεται με ειδική νομοθεσία, ως ξεχωριστό δικαίωμα και οι θηλάζουσες ως προστατευόμενα άτομα λόγω του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού τους, όχι μόνο απαγορεύεται να υποστούν διακρίσεις κάθε μορφής, αλλά κυρίως ευνοούνται με τη λήψη θετικών μέτρων στην ισότιμη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στη συμμετοχή τους στα κοινά, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες. Τα άλλα κράτη προσβλέποντας στο χτίσιμο της υγείας των πολιτών τους στο παρόν και στο μέλλον βάσει επιστημονικών ερευνών στα πλαίσια εθνικής στρατηγικής νομοθέτησαν συγκεκριμένα για την προστασία και προώθηση του μητρικού θηλασμού με χώρους φιλικούς στο θηλασμό (π.χ. παιδικοί σταθμοί φιλικοί στο θηλασμό, παιδιατρικές κλινικές, χώροι διασκέδασης, μέσα μεταφοράς, χώροι παροχής υπηρεσιών, πανεπιστήμια κ.α.), εξαιρώντας ρητά το θηλασμό από ποινικές διατάξεις περί προσβολής της δημοσίας αιδούς, αφού έχουν εμπεδώσει και νομοθετικά ότι η προώθηση του θηλασμού ισοδυναμεί με πρόληψη νοσημάτων, με εξοικονόμηση χρημάτων για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αποφέροντας και στα κρατικά ταμεία τεράστια οικονομικά οφέλη.

Η Ελλάδα καλείται να επενδύσει στο μητρικό θηλασμό, στοχεύοντας στην καλύτερη υγεία των πολιτών της, των γυναικών που θηλάζουν και των παιδιών που σιτίζονται με το γάλα της μάνας τους και όχι με υποκατάστατο, νομοθετώντας με γνώμονα τα οφέλη στο σώμα και στην ψυχή των μητέρων και των παιδιών τους. Το IBFAN Ελλάδας καλεί το κράτος μέσα από ρητές προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες να αντιληφθεί το μείζον του θέματος της νομοθετικής προστασίας του θηλασμού ως θέμα δημόσιας υγείας, αφού μέσω της προστασίας, της προαγωγής του θηλασμού το Ε.Σ.Υ. θα εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ λόγω λιγότερων διαγνώσεων καρκίνων, ασθματικής βρογχίτιδας, βρογχιολίτιδας, οστεοπόρωσης, λευχαιμιών, γαστρεντερίτιδας, ωτίτιδας, αναπνευστικών λοιμώξεων, νεκρωτικής εντεροκολίτιδας, μηνιγγίτιδας, σακχαρώδους διαβήτη, επειδή ο μητρικός θηλασμός προικίζει τα παιδιά με μεγαλύτερη γνωστική ικανότητα, με υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης, προστατεύοντάς τα από παιδική παχυσαρκία και από αιφνίδιο βρεφικό θάνατο.

Το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συμβάσεις, η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλουν επιτακτικά την προστασία της μητρότητας, της ανηλικότητας, του συμφέροντος του παιδιού, ανεξαρτήτως ηλικίας, της υγείας, της προσωπικής ελευθερίας και της ισότητας ενώπιον του νόμου, όμως στην πράξη η έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης, ορθής επιστημονικά εκπαίδευσης των πολιτών από τα σχολεία ακόμα για τα δικαιώματά τους στην υγεία, η έλλειψη επιστημονικής κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας στο πεδίο του θηλασμού, η έλλειψη συντονισμένης εθνικής στρατηγικής για την προστασία του μητρικού θηλασμού, αόριστες νομικές έννοιες όπως η δημόσια αιδώς, τα χρηστά ήθη, η παραπληροφόρηση του κοινού μέσω της επιθετικής διαφήμισης των παρασκευασμάτων βρεφικού γάλακτος παντού και παντοιοτρόπως, η σεξιστική αντίληψη του στήθους και τόσα άλλα οδηγούν σε προσβολή του γονεϊκού ρόλου της μητέρας που θηλάζει δημοσίως το παιδί της, καθιστώντας την επιλογή της να θρέψει το παιδί της όπου είναι απαραίτητο με την φυσική του τροφή, με τον φυσικό τρόπο ακραία, περιθωριακή, συνθλίβοντας την προσωπικότητά της και τη θηλαστική της γυναικεία φύση.

Το IBFAN Ελλάδας καλεί τον Έλληνα νομοθέτη να νομοθετήσει υπέρ του μητρικού θηλασμού, επενδύοντας στην υγεία του πληθυσμού της χώρας με -εκπαίδευση βασισμένη στην ιατρική επιστήμη ήδη από το σχολείο, – με αλλαγή στα προγράμματα σπουδών σε όλες τις σχολές των επαγγελμάτων υγείας, με προβολή στα μέσα ενημέρωσης άμεσα και έμμεσα επιστημονικών γνώσεων για τα οφέλη του θηλασμού, αλλά και για την φθορά στην υγεία από την αλόγιστη χρήση παρασκευασμάτων βρεφικού γάλακτος, με ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα δικαιώματά του στη φυσική διατροφή των παιδιών.

Είναι επιβεβλημένο ο νομοθέτης να εξαιρέσει ρητά και σαφώς το θηλασμό από νόμους περί προσβολής της δημοσίας αιδούς και κυρίως να κατοχυρώσει ειδικά την ελευθερία της γυναίκας να θηλάσει το παιδί της σε δημόσιο χώρο, αναγνωρίζοντας  στη μητρότητα την πιο ουσιαστική της έννοια, την έννοια της επιβίωσης του ανθρωπίνου είδους μέσα από τη θηλαστική μας φύση, σε καθεστώς απόλυτης προστασίας της υγείας, ανέξοδα, ελεύθερα, αξιοπρεπώς.