Απολογισμός δράσεων IBFAN Ελλάδας 2013

Απολογισμός δράσεων IBFAN Ελλάδας 2013

Κατά την πρώτη του χρονιά λειτουργίας, το 2013, η μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο Δράσης για την Βρεφική και Παιδική Διατροφή προχώρησε σε μια ποικιλία δράσεων, δυσανάλογα μεγάλη για το νεαρό της εμφάνισής της και για τον αριθμό των μελών – εθελοντών της. Οι ανάγκες για θετικές αλλαγές στην βρεφική και παιδική διατροφή στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες, και αναδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι γονείς, επαγγελματίες υγείας, νομικοί και άλλοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες να συμμετάσχουν στον σύλλογο και να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν στα οράματά του. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα ενεργά μέλη του συλλόγου για την υπέρογκη εθελοντική δουλειά που έκαναν το 2013, εις βάρος προσωπικού τους χρόνου.

Είμαστε σίγουροι ότι η δυναμική του συλλόγου θα συνεχιστεί και το 2014, γιατί η αναγκαιότητα ύπαρξής του είναι προφανής, για μια καλύτερη προστασία του μητρικού θηλασμού και των επιλογών των γονιών από εμπορικές πιέσεις.

 

Πεπραγμένα 2013