ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΙΑΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΙΑΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Φαρμακοποιών σε Θέματα Γαλουχίας & Θηλασμού, “IBFAN APPROVED PHARMACISTS”, η οποία είχε οριστεί για την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019,

αναβάλλεται μέχρις ότου παραληφθούν οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από τους συμμετέχοντες στο 12ο Ετήσιο Σεμινάριο Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC “Γαλαξίας” & IBFAN Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 13-14 Απριλίου 2019.