Γίνετε Μέλος

Μέλη του Συλλόγου “Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδος”

Εγγράφονται ως Τακτικά Μέλη του Δικτύου άτομα, φυσικά και νομικά, επαγγελματίες υγείας, ευαισθητοποιημένοι γονείς και πολίτες ή σύλλογοι και άλλοι φορείς που επιθυμούν να υποστηρίζουν το Δίκτυο στην πραγματοποίηση των σκοπών του.

Τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη έχουν υποχρέωση:

  • Να συμμορφώνονται πιστά με το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου.
  • Να συμμετέχουν κατά το δυνατό στις Γενικές Συνελεύσεις, στις τηλε-διασκέψεις, ψηφοφορίες και εκλογές του Δικτύου.
  • Να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. κάθε αλλαγή της προσωπικής τους διεύθυνσης ή αλλαγή στο όνομα που αναγράφεται στο Δελτίο Α.Τ.
  • Να γνωρίζουν το Διεθνή Κώδικα και τις επακόλουθες σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Να συμβάλλουν στη συλλογή παραβιάσεων του Κώδικα.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Δικτύου, ήτοι να καταβάλλουν  υποχρεωτικά στο ταμείο του Δικτύου:

  1. Εφάπαξ εισφορά ποσού πέντε ευρώ (5) για δικαίωμα εγγραφής, η οποία εισφορά θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ετήσια εισφορά, η οποία εισφορά θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τα έτη 2018 και εφεξής η Γ.Σ. αποφάσισε την ετήσια συνδρομή στο ποσό των πέντε (5) ευρώ
  3. Τις υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των τακτικών μελών, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση προς επιτυχία των σκοπών που επιδιώκονται από το Δίκτυο, οι οποίες όμως εισφορές δεν είναι δυνατόν να υπερβούν κάθε χρόνο το τετραπλάσιο της ετήσιας εισφοράς.

 

Για να κάνετε τώρα εγγραφή ως μέλος του IBFAN Ελλάδας επιλέξτε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους αίτησης:

1) Ηλεκτρονική αίτηση/ εγγραφή

Κάντε κλίκ εδώ για να συνεχίσετε με την ηλεκτρονική εγγραφή

ή

2) Έντυπη αίτηση/ εγγραφή

Συμπληρώνετε την αίτηση μέλους και την υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένα έγγραφα παρακάτω) και καταθέτετε 10 ευρώ (για το έτος 2021 είναι 5 ευρώ η εφάπαξ εγγραφή και 5 ευρώ η συνδρομή έτους 2021) στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου στην τράπεζα Alphabank. Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης και σε άλλες τράπεζες, κατόπιν συνεννόησης με την ταμία του συλλόγου, κ. Στόικου Στέλλα (τηλ 6997039809)

ALPHA BANK 480  00 2002 003638 EUR

IBAN GR48 0140 4800 4800 0200 2003 638

BIC CRBAGRAAXXX

 

Στη συνέχεια, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, μπορείτε να τις αποστείλετε με τους εξής τρόπους:

  • σκαναρισμένα στο e-mail του συλλόγου info@ibfan.gr
  • ταχυδρομικά με απλό γράμμα στα γραφεία του συλλόγου IBFAN Ελλάδος, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Κ.Δημητρίου & Κ.Χάψα, ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
  • κατόπιν συνεννόησης με την ταμία Στόικου Στέλλα (τηλ 6997039809) είτε με φαξ είτε με άλλους τρόπους

Με την παραλαβή της αίτησής σας και την επιβεβαίωση πληρωμής της εγγραφής και συνδρομής σας, θα λάβετε εντός ολίγων ημερών την κάρτα μέλους του συλλόγου με την απόδειξη είσπραξης, ορισμένα ενημερωτικά έντυπα και φυσικά θα εγγραφείτε στο μητρώο μελών του συλλόγου.

Κατόπιν θα μπορείτε να συμμετέχετε στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, τις εκλογές, τις διαδικασίες και τις αποφάσεις του συλλόγου (ακόμα και μέσω skype), καθώς και στην διαδικτυακή ομάδα του συλλόγου στο facebook.

 

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω έγγραφα για την έντυπη αίτησή σας:

Νέα2-ΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΕΛΟΥΣ

νέα2-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ