Επικοινωνία


Διεύθυνση:
IBFAN Ελλάδας
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης, Κ.Δημητρίου & Κ.Χάψα
ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης