Σταματήστε την προώθηση βρεφικών γαλάτων στα μαιευτήρια

Σταματήστε την προώθηση βρεφικών γαλάτων στα μαιευτήρια

Έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (στοιχεία 2007-2008, δημοσίευση 2009) έδειξε τα εξής ποσοστά θηλασμού στην Ελλάδα:

 

Πρώτη μέρα                                                       88%                        (41% αποκλειστικός)

Στο τέλος της 1ης βδομάδας                        81-83%                 (37% αποκλειστικός)

Στο τέλος του 1ου μήνα                                  57-60%                 (21% αποκλειστικός)

Στο τέλος του 1ου τριμήνου                          36-39%                 (10-11% αποκλειστικός)

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου              18-22%                 (0,5-1% αποκλειστικός)

Στο τέλος του 1ου έτους                                 6,4%

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μητέρων, παρά την έλλειψη ενημέρωσης και προετοιμασίας, προσπαθεί να θηλάσει (88%). Το ποσοστό των μητέρων που δεν θέλουν να θηλάσουν είναι πολύ μικρό!

Η μετέπειτα ραγδαία μείωση όμως των ποσοστών θηλασμού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η θηλάζουσα μητέρα δεν είχε υποστήριξη και δεν είχε τις κατάλληλες συνθήκες για να εδραιώσει σωστά και σταθερά το θηλασμό. Σε αυτό οι κλινικές και τα νοσοκομεία παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο.

Η ίδια έρευνα κατέγραψε ποσοστό μόλις 27% των τοκετών όπου δόθηκε στη μητέρα το μωρό για να τοποθετηθεί στο στήθος την κρίσιμη πρώτη μία ώρα. Το ποσοστό δε του rooming-in βρέθηκε στο 40-48% των μητέρων-βρεφών.  (Και τα δύο κατέγραψαν χαμηλότερα ποσοστά στις ιδιωτικές παρά στις δημόσιες μονάδες.)

Φεύγοντας από το νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, 2 στις 3 μητέρες πήρανε συνταγή για υποκατάστατο μητρικού γάλατος και 1 στις 3 μητέρες πήρανε δείγμα.

 

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει:

–          Ελλειπής εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων και των κλινικών ως προς τις επιπτώσεις στην υγεία βρέφους και μητέρας του μη θηλασμού και τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρει το προσωπικό για τη στήριξη του θηλασμού στις κρίσιμες πρώτες ώρες μετά τον τοκετό.

–          Διάβρωση μερίδας του προσωπικού από ιδιωτικά συμφέροντα (συνειδητή προώθηση συγκεκριμένων υποκαταστάτων, εκχώρηση προσωπικών δεδομένων μητέρων και βρεφών προς τις εταιρίες, παραχώρηση χώρου μέσα σε ιδιωτικές κλινικές σε εταιρίες υποκαταστάτων και συναφών προϊόντων για προώθηση των προϊόντων τους)

–          Έλλειψη οργανωμένου σχεδίου από την Πολιτεία για την προώθηση του θηλασμού στα μαιευτήρια και τα νοσοκομεία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας, μέσα από την αντιμετώπιση των δύο πρώτων παραγόντων.

 

Οι πρακτικές υπονόμευσης του θηλασμού που ακολουθούνται στα νοσοκομεία και κλινικές είναι παραβατικές! Συγκεκριμένα αποτελούν:

–          Παραβίαση του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού Γάλατος, που υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 1981. Ο Διεθνής Κώδικαςαναφέρει ρητά πως «καμία υπηρεσία του συστήματος υγείας δεν πρέπει να εξυπηρετεί την προώθηση των τροποποιημένων γαλάτων αγελάδας». Ο Κώδικας δεν έχει την ισχύ νόμου, αλλά ζητάει εδώ και 30 χρόνια την υιοθέτηση νομικών και διοικητικών μέτρων από τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη εμπορική προώθηση των υποκαταστάτων. Δυστυχώς, η χώρα μας δεν έχει πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση.

–          Παραβίαση δικαιώματος στο θηλασμό του παιδιού με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (το άρθρο 24 ζητάει μέτρα για μείωση της παιδικής θνησιμότητας, δηλώνει το δικαίωμα του παιδιού στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας  και ενημέρωση των γονέων και των παιδιών για τη σημασία του θηλασμού).

–          Παράβαση καθήκοντος και συγκεκριμένα του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (νόμος 3418/2005), με την παράλειψη ενημέρωσης για τους κινδύνους μη θηλασμού και χορήγησης υποκαταστάτων και την έμμεση πρόκληση βλάβης στην υγεία του βρέφους και της μητέρας από ιατρικές πράξεις που οδηγούν στον αποθηλασμό.

 

Καλούμε τις διοικήσεις και το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και κλινικών της χώρας σε συνεργασία για την ανατροπή των χαμηλών ποσοστών θηλασμού στη χώρα, μέσα από μέτρα όπως:

–          Αποκλεισμός της διαφήμισης και εμπορίας υποκαταστάτων μητρικού γάλατος στα νοσοκομεία και τις κλινικές. Χορήγηση τους μόνο με ιατρική συνταγή.

–          Επιστημονική εκπαίδευση του προσωπικού για τις επιπτώσεις του μη θηλασμού και για τα βήματα που οδηγούν στην εδραίωση επιτυχούς θηλασμού στα πρώτα κρίσιμα 24ωρα μετά τον τοκετό.

–          Πάταξη των φαινομένων διαφθοράς μέσα στα νοσηλευτήρια.

 

Καλούμε την κυβέρνηση:

–           Να ενσωματώσει τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκαταστάτων Μητρικού Γάλατος στην εθνική νομοθεσία

–          Να οργανώσει εθνικό σχέδιο για τη σωστή εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στη στήριξη της θηλάζουσας μητέρας

–          Να περιλάβει στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας σαφείς αναφορές στην υποχρέωση του ιατρικού προσωπικού για υποστήριξη του θηλασμού, περιλαμβανομένης και της υποχρέωσης γραπτής συνταγογράφησης με ιατρική τεκμηρίωση των υποκαταστάτων μητρικού γάλατος, στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση τους κρίνεται αναπόφευκτη.

–          Να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει με συγκεκριμένα νομικά και διοικητικά μέτρα το θεσμό του «Φιλικού προς τα Βρέφη Νοσοκομείου».

 

Ο IBFAN Ελλάδας στην Ιδρυτική του Συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου 2012 αποφάσισε την άμεση προώθηση αυτών των στόχων μέσα στο 2013 με σειρά πρωτοβουλιών, ώστε να ανατραπεί η αρνητική αυτή κατάσταση στα νοσοκομεία και κλινικές της χώρας και να αλλάξει επιτέλους το χαμηλό ποσοστό θηλασμού, που έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την οικονομία στη χώρα.

Καλούμε όλους όσοι μοιράζονται την αγωνία μας για την παρούσα κατάσταση να συστρατευτούν μαζί μας σε αυτό τον αγώνα!