Αποφάσεις WHA που ακολούθησαν τον Κώδικα

Περίληψη  ψηφισμάτων της Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA), σχετικών με τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος

 

Βασικά σημεία του Κώδικα 3: Ευθύνες των Επαγγελματιών Υγείας στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος και ακόλουθων ψηφισμάτων.
IBFAN Πενάνγκ 2009 σ. 40

 

Έτος ΑριθμόςΨηφισμάτων Ο Κώδικας:
1981 WHA 34.22
 • Ψηφίζεται ο Κώδικας με συντριπτική πλειοψηφία από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) (118 υπέρ, 1 όχι, 3 αποχές).
 • Τονίζεται η υιοθέτηση και τήρηση του Κώδικα ως η ελάχιστη απαίτηση. Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τον Κώδικα στην εθνική τους νομοθεσία, τους κανονισμούς και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.
1982 WHA 35.26
 • Αναγνωρίζει ότι η εμπορική προώθηση των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος συμβάλλει στην αύξηση της τεχνητής διατροφής και ζητεί αυξημένη προσοχή στην εφαρμογή και την παρακολούθηση του Κώδικα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
1984 WHA 37.30
 • Ζητεί από τον Γενικό Διευθυντή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Κώδικα και να αναλύσει την προώθηση και χρήση των τροφίμων ακατάλληλων για βρέφη και μικρά παιδιά
1986 WHA 39.28
 • Προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι μικρές ποσότητες υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, οι οποίες απαιτούνται για μειοψηφία βρεφών, διατίθενται μέσω των κανονικών οδών προμηθειών και όχι μέσω επιδοτούμενων ή δωρεάν παροχών.
 • Κατευθύνει την προσοχή των κρατών μελών ως προς τα ακόλουθα:
  • Η χρήση οποιοδήποτε τροφίμου ή υγρού, προτού η συμπληρωματική σίτιση να είναι διατροφικά αναγκαία, μπορεί να επηρεάσει τον θηλασμό και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει ούτε να προωθηθούν ούτε να ενθαρρυνθούν για χρήση σε βρέφη κατά την περίοδο αυτή.
  • Η πρακτική της χορήγησης ειδών τροποποιημένου γάλακτος  σε βρέφη και νήπια άνω των 6 μηνών είναι “μη αναγκαία”.

 

1988 WHA 41.11
 • Ζητεί από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΗΕ να παράσχει νομική και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για την κατάρτιση ή την εφαρμογή του Κώδικα σε εθνικό επίπεδο.
1990 WHA 43.3 Επισημαίνει την κοινή δήλωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)/UNICEF σχετικά με “την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του θηλασμού: ο ειδικός ρόλος των μαιευτικών υπηρεσιών” που οδήγησε στην θέσπιση πρωτοβουλίας για ‘Φιλικά προς τα Βρέφη’ Νοσοκομεία το 1992.
 • Καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η εθνική πολιτική και δράση για την υγεία και τη διατροφή θα εκφράσει πλήρως τις αρχές και στόχους του Κώδικα.
1994 WHA 47.5
 • Επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του 1986, 1990 και 1992 για τον τερματισμό του “δωρεάν ή χαμηλού κόστους προμηθειών» και επεκτείνει την απαγόρευση σε όλα τα τμήματα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης; Ουσιαστικά, αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 6.6 του αρχικού Κώδικα.
 • Παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με χρήση των υποκατάστατων του μητρικού γάλακτος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
1996 WHA 49.15 Καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι:1.1     Συμπληρωματικά τρόφιμα να μην διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται για να υπονομεύσουν τον αποκλειστικό και τον συνεχιζόμενο θηλασμό πέραν των 6 μηνών.

2.2      Δεν δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων στους επαγγελματίες υγείας από την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων.

3.3     Η παρακολούθηση του Κώδικα να διενεργείται με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο χωρίς την ανάμειξη εμπορικών συμφερόντων.

 

 

2001 WHA 54.2 Ορίζει ως παγκόσμια σύσταση τους 6 μήνες αποκλειστικού μητρικού θηλασμού, με ασφαλείς και κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές και παράλληλη συνέχιση του θηλασμού για δύο χρόνια ή και περισσότερο
2002 WHA 55.25 Προσυπογράφει την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Βρεφική και Παιδική Διατροφή, η οποία περιορίζει τον ρόλο των εταιρειών παιδικών τροφών ως προς:(1)Την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων τους και

(2)Την συμμόρφωση με τον Κώδικα και των επακόλουθων ψηφισμάτων της WHA, καθώς και των εθνικών ρυθμίσεων.

Αναγνωρίζει το ρόλο της βέλτιστης διατροφής του βρέφους για την μείωση του κίνδυνου παχυσαρκίας.
 • Προειδοποιεί ότι τυχόν παρεμβάσεις σχετικά με αναγκαία μέταλλα και ιχνοστοιχεία για το βρέφος δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό.
2005 WHA 58.32
 • Ζητεί από τα κράτη μέλη:
(1) Να βεβαιώσουν ότι χρηματικές αξιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία για τα υποκατάστατα μητρικού γάλακτος, για διατροφικούς ή υγειονομικούς λόγους, απαγορεύονται, εκτός αν το επιτρέπει η εθνική ή τοπική νομοθεσία.(2)Να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους εγγενούς επιμόλυνσης του βρεφικού γάλακτος σε σκόνη και για να εξασφαλίσουν αυτή η πληροφορία να είναι εμφανής  μέσω χαρακτηριστικών προειδοποιήσεων στις συσκευασίες αυτού.

(3)Να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση και παροχή άλλων παρόμοιων κίνητρων στους νομοθέτες και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε χώρους σχετικούς με την υγεία και περίθαλψη βρεφών και παιδιών, δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων

2006 WHA 59.11 Τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας του HIV δεν περιλαμβάνει την μη συμμορφούμενες με τον Κώδικα δωρεές υποκατάστατων μητρικού γάλακτος ή την προώθηση αυτών.
2006 WHA 59.21 Εορτάζεται η 25η επέτειος από την υιοθέτηση του Κώδικα;  Χαιρετά με ικανοποίησή την Διακήρυξη του Innocenti 2005 και ζητά από τον ΠΟΥ να κινητοποιήσει ως προς την τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή του Κώδικα και τον έλεγχο αυτού.
2008 WHA 61.20 Προτρέπει τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τις προσπάθειές τους για την παρακολούθηση και επιβολή των εθνικών μέτρων για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.
Τα κράτη μέλη να ερευνούν την ασφαλή χρήση του γάλακτος δότριας διαμέσου ανθρώπινης τράπεζας γάλακτος για ευάλωτα βρέφη, έχοντας επίγνωση των εθνικών νομοθεσιών, πολιτιστικών και θρησκευτικών πεποιθήσεις.
2010 WHA 63.14 Τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις για τη μείωση των επιπτώσεων στα παιδιά από την εμπορία των τροφίμων «πρόχειρου φαγητού» (τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, ελεύθερα σάκχαρα ή αλάτι), με τον περιορισμό της εμπορίας αυτών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων, όπου συγκεντρώνονται παιδιά, όπως τα σχολεία, και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.
2010 WHA 63.23 Τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και των σχετικών ψηφισμάτων της WHA, της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την βρεφική και παιδική σίτιση, την Πρωτοβουλία για τα ‘Φιλικά προς τα Βρέφη’ Νοσοκομεία, επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για προσωπικό Εκτάκτων Αναγκών και διαχειριστές προγραμμάτων σχετικών με την βρεφική και παιδική σίτιση σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
Τέλος σε όλες τις μορφές προώθησης ακατάλληλων παρασκευασμάτων για βρέφη και μικρά παιδιά και ότι οι διατροφικοί ισχυρισμοί και αξιώσεις περί υγείας δεν πρέπει να επιτρέπονται για αυτά τα τρόφιμα. (Δηλαδή αξιώσεις για το IQ, την όραση ή την προστασία από λοιμώξεις).

Οι αποφάσεις αυτές συμπληρώνουν τακτικά τον Διεθνή Κώδικα και τον επικαιροποιούν, έχουν δε πλήρη ισχύ ίδια με εκείνη του Κώδικα.

Τελευταία ενημέρωση: 2012