Αποφάσεις WHA 2011 για την Παιδική Διατροφή

Το 2011 Η Γενική Συνέλευση Υγείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έλαβε πολύ σημαντικές αποφάσεις που καλούν τις κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου να λάβουν μέτρα για την προστασία της βρεφικής και παιδικής διατροφής από την ανεξέλεγκτη προώθηση ανθυγειινών τροφίμων για παιδιά. Καλεί επιπλέον κυβερνήσεις, συστήματα υγείας και κατασκευαστές υποκατάστατων μητρικού γάλακτος να διασφαλίσουν την αυστηρή τήρηση του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος και των Συνακόλουθων Ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης Υγείας.

Επομένως η χώρα μας καλείται αν εφαρμόσει όλα όσα αναφέρονται στα δύο παρακάτω ψηφίσματα και αφορούν την προστασία του μητρικού θηλασμού και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προαγωγής υγειινής διατροφής για τα παιδιά.