Ετήσιες αναφορές IBFAN Ελλάδας

Εκθέσεις IBFAN Ελλάδας 2013 για παραβιάσεις του Διεθνούς Κώδικα

Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2013 η Έκθεση 2013 του Δικτύου Δράσης για την Βρεφική και Παιδική Διατροφή IBFAN Ελλάδας για την μη προστασία του μητρικού θηλασμού και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.

Περισσότερα

Αναφορά IBFAN Ελλάδας 2011

THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD
Session 58, September 2011

REPORT ON THE SITUATION OF
INFANT AND YOUNG CHILD FEEDING
IN GREECE

Περισσότερα