Πνευματικά Δικαιώματα

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας (Terms of Use)

 

Η μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, με την επωνυμία

«Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας» (στο εξής καλουμένη «IBFAN») δημιούργησε και διατηρεί αυτή την Ιστοσελίδα ως επιπλέον υπηρεσία στην προώθηση του σκοπού της, δηλαδή την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα.

 

Επισήμανση:

Παρότι κάποιες πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα αφορούν ιατρικά θέματα, δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Αν σας απασχολεί κάποιο ζήτημα σχετικά με τη δική σας υγεία ή την υγεία του παιδιού σας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

 

 

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης, καθώς αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης.

1. Σύνδεσμοι ή παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων – Περιορισμός ευθύνης

Η Ιστοσελίδα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (hyperlinks) για ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων είναι αποκλειστική ευθύνη εκείνων που τις διατηρούν. Το IBFAN δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου ή των πρακτικών αυτών των ιστοσελίδων και όσων τις διατηρούν, ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του περιεχομένου και την αξιοπιστία των ιστοσελίδων για τις οποίες ενδεχομένως να παρέχονται σχετικοί σύνδεσμοι ή παραπομπές (hyperlinks).

Τυχόν περιγραφή ή αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης περιγραφής ή αναφοράς μέσω συνδέσμου-hyperlink) δεν αποτελεί αποδοχή ή προώθηση αυτού του προϊόντος, υπηρεσίας ή έκδοσης από το IBFAN και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοια, εκτός αν κάτι τέτοιο αναγράφεται ρητά.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες και το ενημερωτικό υλικό που παρέχονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του IBFAN ή/και του Διεθνούς IBFAN, εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό.

Επιτρέπουμε και επιθυμούμε την αναδημοσίευση των κειμένων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, μόνο εφόσον τηρούνται ταυτόχρονα και οι τρεις παρακάτω προυποθέσεις:

– δεν υπάρχει πρόθεση κερδοσκοπίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης

– με την προϋπόθεση να γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή και να συμπεριλαμβάνονται αυτούσιες τυχόν νομικές επισημάνσεις που συνοδεύουν τα εν λόγω κείμενα

–  με την προυπόθεση να μην  χρησιμοποιούνται με τρόπο που παραβιάζεται ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος. Δεν επιτρέπουμε αναδημοσίευση σε ιστοσελίδες που περιέχουν διαφημίσεις εταιριών που παραβιάζουν τον Διεθνή Κώδικα ή σε ιστοσελίδες εταιριών που παραβιάζουν τον Διεθνή Κώδικα.

Ρητά εξαιρούνται από κάθε άδεια αναδημοσίευσης (α) το σήμα του IBFAN  εκτός αν είναι ενσωματωμένο στο υπό αναδημοσίευση κείμενο και (β) όλες οι φωτογραφίες μητέρων και παιδιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

Ιδιαίτερα αιτήματα για αναδημοσίευση περιεχομένου της Ιστοσελίδας μπορούν να αποστέλλονται στο info@ibfan.gr με θέμα «Αίτημα αναδημοσίευσης».

3. Επικοινωνία ή/και Αίτημα παροχής βοήθειας για το μητρικό θηλασμό

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο IBFAN  μέσω της Ιστοσελίδας για την παροχή βοήθειας σχετικά με το μητρικό θηλασμό, προστατεύονται ως τέτοια με βάση την κείμενη νομοθεσία και γίνονται γνωστά μόνο στους συνεργάτες του IBFAN που χρειάζεται να τα γνωρίζουν, προκειμένου να παράσχουν την αιτούμενη βοήθεια, αν και εφόσον το τελευταίο είναι εφικτό.

Το ιστορικό ιδιαίτερων περιστατικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση των συνεργατών του IBFAN χωρίς όμως να γίνεται χρήση των ονομάτων ή τυχόν χαρακτηριστικών στοιχείων των εμπλεκόμενων μερών.

Το IBFAN δεν εγγυάται ότι κάθε αίτημα παροχής βοήθειας σε σχέση με το μητρικό θηλασμό θα λάβει απάντηση.

4. Υποβολή Καταγγελίας – Παραβίασης

Πληροφορίες που υποβάλλονται στο IBFAN ως Καταγγελία θα πρέπει, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν, να συνοδεύονται από συμπλήρωση των ανάλογων εντύπων και να αφορούν ενέργειες που υπονομεύουν ή στρέφονται άμεσα κατά του μητρικού θηλασμού, περιλαμβανομένων τυχόν παραβιάσεων του Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (στο εξής «ο Κώδικας»).

Τα προσωπικά δεδομένα που συνοδεύουν μια Καταγγελία δεν θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θα συνοδεύουν όμως σε κάθε περίπτωση τις ανάλογες ενέργειες του IBFAN προς τις αρμόδιες αρχές/φορείς, σε συνεννόηση με τους καταγγέλλοντες. Το ιστορικό της Καταγγελίας χωρίς ονόματα ή μόνον με αρχικά μπορεί να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθεί στην ετήσια Έκθεση παραβιάσεων του Κώδικα, για τη γενικότερη ενημέρωση του κοινού, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του IBFAN.

5. Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email addresses)

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις που υποβάλλονται από χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από το IBFAN για την ηλεκτρονική αποστολή ανακοινώσεων, ενημερώσεων ή εκδηλώσεων του IBFAN, εκτός αν ο χρήστης έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιες ειδοποιήσεις.

6. Γενικά

Συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης συνιστούν ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα σε σας ως χρήστη της Ιστοσελίδας και του IBFAN σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Σε περίπτωση που αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι κάποια διάταξη των παρόντων Όρων είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, συμφωνείτε ότι οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

 

Τελευταία ενημέρωση, Οκτώβριος 2013