Εγκύκλιος για δικαίωμα στον θηλασμό

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την προστασία του δικαιώματος στον μητρικό θηλασμό στα ελληνικά μαιευτήρια

ΕΓΚΛΥΚΛΟΣ Υπουργείου για δικαίωμα στον θηλασμό