Νομική ενημέρωση/ ανακλήσεις

 

H τελευταία νομική ενημέρωση από το Κέντρο Καταγραφής παραβιάσεων του Κώδικα στην Μαλαισία:

Νομική ενημέρωση IBFAN 2012

 

Ανακλήσεις βρεφικών τροφών και επιμολύνσεις διεθνώς, τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2012:

Ανακλήσεις βρεφικών τροφών