Η κατάσταση του Κώδικα ανά χώρα

Κατάσταση του Κώδικα ανά Χώρα: Τριάντα χρόνια λογοδοσίας των εταιρείων

IBFAN Δελτίο Τύπου 23ης Μαΐου 2011, Γενεύη

Κατά την διάρκεια της 64ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στη Γενεύη, το Διεθνές Δίκτυο Βρεφικής Διατροφής εγκαινιάζει την Κατάσταση του Κώδικα ανά Χώρα (2011) με αφορμή την τριακοστή επέτειο του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος.

Ο Διεθνής Κώδικας υιοθετήθηκε με ψήφισμα της Παγκόσμιας Γενικής Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο του 1981 ως ελάχιστη απαίτηση για όλες τις χώρες. Στόχος της είναι η προστασία της υγείας βρεφών και μικρών παιδιών μέσω της διασφάλισης ότι οι γονείς λαμβάνουν ερευνητικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και της ρύθμισης της εμπορικής προώθησης όλων υποκατάστατων μητρικού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων του τυποποιημένου γάλακτος, καθώς και μπουκάλια και θηλές.

Ο κώδικας καλύπτει τη σύνθεση, την σήμανση, την ενημέρωση και τη διαφήμιση των προϊόντων, τόσο σε μονάδες υγείας από τους επαγγελματίες υγείας ή αλλού στο κοινό.
Περίπου 14 επιπλέον ψηφίσματα έχουν υιοθετηθεί εδώ και χρόνια για να συμβαδίζουν με τις αλλαγές στην επιστήμη και την μάρκετινγκ.
Από το 1981, οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι τηρούν τον Κώδικα, αλλά στην πράξη προωθούν τις πωλήσεις τους με πολλαπλούς τρόπους. Ψηφίσματα έχουν τονίσει τη σημασία για τις κυβερνήσεις να καταστήσουν τη συμμόρφωση με τον Κώδικα και όλες τις άλλες συστάσεις, μέσω δεσμευτικής νομοθεσίας ή άλλων μέτρων.
Σήμερα, από τα 193 κράτη μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, 67 έχουν λάβει μέτρα για την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο, 33 έχουν νόμους που καλύπτουν όλες τις διατάξεις του Κώδικα, ενώ άλλα 34 μέλη έχουν νομοθετήματα που περιλαμβάνουν πολλούς όρους του.
Όπου ο Κώδικας εφαρμόζεται αποτελεσματικά και παρακολουθείται η εφαρμογή του, για παράδειγμα στη Βραζιλία και την Ινδία, πολλές παραπλανητικές προωθήσεις προϊόντων έχουν τερματιστεί. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση του ποσοστού θηλασμού ή τουλάχιστον σε παύση της ύφεσης του.
Άλλες 50 χώρες έχουν λάβει κάποια μέτρα, αλλά παρόλα αυτά ανεπαρκή. Ο IBFAN είναι αυστηρός στην αξιολόγηση τι έχουν κάνει οι χώρες: η λήψη κάποιων μέτρων ή μέτρων που ισχύουν προαιρετικά, δεν θεωρούνται επαρκής προστασία των βρεφών και των μητέρων τους.
Για την κατάταξη χωρών χρησιμοποιούνται τρία βασικά σημεία αναφοράς για τις χώρες που πρόκειται να εισαχθούν στην κατηγορία 1 ή 2:
1. Σκοπός: Περιλαμβάνει ο νόμος όλα τα υποκατάστατα του μητρικού γάλακτος; Όχι μόνο του τυποποποιημένου γάλακτος πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας.
2 Περίμετρος: Συμπεριλαμβάνονται όλες οι διατάξεις του Κώδικα και των σχετικών ψηφισμάτων στα μέτρα;
3 Εφαρμογή:. Ο νόμος περιλαμβάνει κυρώσεις για την επιβολή προστίμων ή τιμωρίας των παραβατών ;
Σε πολλές χώρες, η βιομηχανία βρεφικών τροφίμων πιέζει παρασκηνιακά ώστε να αποδυναμώσει νόμους ακόμα κατά το στάδιο εκπόνησης των ή με το να εισάγουν νομοθετικά κενά που επιτρέπουν την παραπλανητική εμπορία σε γονείς και υπονόμευση του θηλασμού.
Η συνεχής παρακολούθηση είναι απαραίτητη, έτσι ώστε η πραγματική συμπεριφορά των εταιρειών εμπορίας να καταγράφεται.
Την Πέμπτη, 19 Μαΐου, η Δρ Margaret Chan, Γενική Διευθύντρια του ΠΟΥ, δήλωσε: «Από την εμπειρία μου υπάρχουν καλές και κακές εταιρείες. Πρέπει να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, κρατώντας τις υποσχέσεις τους; Παρακολουθείτε τες, αλλά μην προτρέπεστε σε γενικεύσεις. Ξεχωρίστε τις καλές και παραγκωνίστε τις κακές. ”
Σε παρέμβασή της κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τη μητρική, βρεφική και παιδική σίτιση, η Annelies Allain, Διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Τεκμηρίωσης του Κώδικα στο Penang, δήλωσε: «Ο IBFAN έχει παρακολουθήσει εταιρείες παιδικών τροφών για χρόνια και έχει δημοσιεύσιμα στοιχεία. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, φαίνεται να υπάρχουν μόνο κακές εταιρείες και κανένας δεν έχει κερδίσει την “εμπιστοσύνη” που η Δρ Chan αναφέρει. Οι κυβερνήσεις καλά θα κάνουν να επιβάλουν αυστηρούς νόμους, έτσι ώστε οι εταιρείες να συνειδητοποιούν ότι οι πρακτικές τους είναι απλά απαράδεκτες. ”

Η κατάσταση του Διεθνούς Κώδικα ανά χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, τελευταία πλήρης ενημέρωση 2011:

Ο Κώδικας ανά χώρα