Προώθησης θηλασμού

Υλικό για την προώθηση και προβολή του μητρικού θηλασμού, της βρεφικής διατροφής και του συλλόγου προς το ευρύ κοινό, που παράγεται από το Τμήμα Επικοινωνίας του συλλόγου IBFAN Ελλάδας