Χημικά κατάλοιπα στο μητρικό γάλα

Μετάφραση στα ελληνικά της επιστημονικής ανασκόπησης του διεθνούς IBFAN το 2013 σχετικά με χημικά κατάλοιπα στο μητρικό γάλα και στο υποκατάστατο μητρικού γάλακτος.

Ανασκόπηση IBFAN για τα χημικά κατάλοιπα