Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τον Μητρικό Θηλασμό Φαρμακεία

Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τον Μητρικό Θηλασμό Φαρμακεία

Η Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τον Μητρικό Θηλασμό Φαρμακεία ξεκίνησε το 2012 με συνεργασία της Δράσης για την Βρεφική Διατροφή IBFAN Ελλάδας και της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής Πρακτικής. Τα Φιλικά προς τον Θηλασμό Φαρμακεία:

– Υιοθετούν πολιτική υπέρ του μητρικού θηλασμού
– Υιοθετούν τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος
– Επικοινωνούν την εικόνα του μητρικού θηλασμού
– Πληροφορούν και ενημερώνουν για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού
– Στηρίζουν τις μητέρες που αποφασίζουν να θηλάζουν
– Κάνουν απολύτως σεβαστή τυχόν απόφαση της μητέρας να μη θηλάσει και δίνουν όλη την απαιτούμενη στήριξη
– Στηρίζουν, προβάλλουν και συμμετέχουν στις τοπικές πρωτοβουλίες για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού
– Επικαιροποιούν την γνώση που σχετίζεται με το φάρμακο και την χρήση του κατά την διάρκεια του θηλασμού.

Για ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς ανά την Ελλάδα θα υπάρξουν προσεχώς αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πιστοποίηση και απαιτούμενης εκπαίδευσης/ αξιολόγησης.

Αναλυτικότερα για την Πρωτοβουλία για Φιλικά προς τον Μητρικό Θηλασμό Φαρμακεία: