Εκστρατείες/ Δράσεις

Κείμενο Υποστήριξης και Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα

Το Κείμενο Υποστήριξης και Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα έχει σκοπό να συνασπίσει όλους τους φορείς, επαγγελματικούς συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την υγεία της μητέρας και του παιδιού σε μια κοινή δήλωση υποστήριξης στον μητρικό θηλασμό. Η δημοσιότητα που θα λάβει αυτό το κείμενο θα βοηθήσει ώστε να υπάρξει καλύτερη επίγνωση των πλεονεκτημάτων του μητρικού θηλασμού και του ρόλου του στην μείωση των ανισοτήτων στην υγεία στην χώρα μας.

Περισσότερα

Να εφαρμοστούν από την πολιτεία οι συστάσεις της CRC για την βρεφική διατροφή

H Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέτασε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα μας τον Ιούνιου του 2012, στην 16η της Συνεδρία. Εξέδωσε έκθεση με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της και τις συστάσεις προς την Ελλάδα.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει επικυρωθεί και από την χώρα μας, βρισκόμενη σε νομοθετική ισχύ. Σύμφωνα με αυτήν, ο μητρικός θηλασμός αναγνωρίζεται ως σημαντικό μέσο ώστε κάθε παιδί να φτάσει το καλύτερο δυνατό δυναμικό και επίπεδο υγείας. Η κατάκτηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας αναγνωρίζεται ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα για κάθε παιδί στην χώρα.

Περισσότερα

Υπογράψτε για να γίνει ο Διεθνής Κώδικας νόμος του Ελληνικού Κράτους

To Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή – IBFAN Ελλάδας –
σας καλεί να υπογράψετε
ώστε να γίνει Νόμος του κράτους
ο Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος.
Υπογράψτε για την προστασία και την προώθηση του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα. 


Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (WΗΟ) και η UNICEF τονίζουν εδώ και πολλά χρόνια τη σημασία της διατήρησης της πρακτικής του μητρικού θηλασμού ως σημαντικού μέσου βελτίωσης της υγείας και της διατροφής των βρεφών και των μικρών παιδιών.

Περισσότερα

Σταματήστε την προώθηση βρεφικών γαλάτων στα μαιευτήρια

Έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (στοιχεία 2007-2008, δημοσίευση 2009) έδειξε τα εξής ποσοστά θηλασμού στην Ελλάδα:

 

Πρώτη μέρα                                                       88%                        (41% αποκλειστικός)

Στο τέλος της 1ης βδομάδας                        81-83%                 (37% αποκλειστικός)

Στο τέλος του 1ου μήνα                                  57-60%                 (21% αποκλειστικός)

Στο τέλος του 1ου τριμήνου                          36-39%                 (10-11% αποκλειστικός)

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου              18-22%                 (0,5-1% αποκλειστικός)

Στο τέλος του 1ου έτους                                 6,4%

Περισσότερα